Gépi földmunka

Tekintse meg gépi földmunkával kapcsolatos szolgáltatásaink és részletes ismertetőink.

A gépi földmunkáról általában

A talajok megmunkálása, bizonyos esetekben szükséges megtámasztása az épületek elhelyezésének és kialakításának alapfeltétele.

A földmunkák legnagyobb részét a különböző mennyiségű és alakzatú földtömbök kiemelése teszi ki. Ezek közé tartoznak például az alapárkok, közműárkok, pincetömbök vagy egyéb munkagödrök. Az ezt megelőző vagy ezt után következő „kisebb” munkafolyamatok többsége ehhez kapcsolódik.

Tartalomjegyzék:

  1.  Sávalapásás
  2.  Pincetömbásás, -kiemelés
  3.  Tereprendezés
  4.  Árokásás
  5.  Telektisztítás
  6.  Rézsűképzés
  7.  Csatornaásás
  8.  Medencekiásás
  9.  Tuskókiszedés

Mára a technikai fejlődés lehetővé tette olyan korszerű és sokoldalú gépek kialakítását, amelyekkel most már a földmunkák valamennyi típusa gépesíthetővé vált.

Ennek ellenére sokakban felmerül még napjainkban is az a kérdés, hogy kézi vagy gépi földmunkát alkalmazzunk az építkezések során. Mindent mérlegelve azt lehet mondani, hogy a gépi földmunka alkalmazása sokkal gyorsabb, hatékonyabb és jobb minőségű, mint a kézi földmunka. Elég csak a kiemelt jelentőséggel bíró alapásásra gondolni, ahol kézi erővel nem lehet olyan precíz és egyenletes síkú alapot kialakítani, mint gépek segítségével.

“Tereprendezés”

Az irtási munkák során alkalmazott földmunkagépek közé sorolhatók például a tológépek, a földnyesők vagy a földgyaluk. Ezek a gépek komoly tolóerővel rendelkeznek és kiválóan alkalmasak a talaj felső részének, illetve ezzel együtt a növényzet eltávolítására.

Az úgynevezett vonalas földmunkákhoz (pl. munkaárok) árokásó gépeket használnak. A teleszkópgémhez cserélhető kotróedény vagy markolókanál kapcsolódik.

A területi földmunkák – ilyen például a pincetömbök kiemelése is – során a homlokrakodók kerülnek előtérbe. Ezek a gépek a teleszkópgémhez kapcsolt földnyeső szekrényeknek köszönhetően nagyobb talajréteg fellazítására és rakodására képesek. A homlokrakodók különböző típusú és méretű villákkal használva többféle építőanyag elhelyezésénél is fontos szerepet játszanak, legyen szó raklapos áru rakodásáról vagy betonelemek mozgatásáról.

A gépi földmunkák fontos munkaeszközei még a szállítóeszközök is, amelyek rendszerint nagy teherbírású billenőplatós teherautókból, nagyobb mennyiségű föld esetén dömperekből állnak.

A tereprendezés részét képezi még a talajok tömörítése is, ami hengereléssel, döngöléssel és vibrálással kivitelezhető. Az önjáró úthengerek nagy felületek tömörítéséhez használatosak. A hengerek nagy súlya teszi lehetővé a hatékony hengerelést. Ezzel szemben a döngölő gépek kis felületeken fejtenek ki gyors és nagy ütéseket, míg a lapvibrátorok a talaj felületén keltett rezgéshullámokkal érik el a talaj tömörítését.

Sávalapásás

A megfelelő alap már a legegyszerűbb térkőlerakásnak is nélkülözhetetlen eleme. Egy centiméter mélységű térkőalap kézi erővel történő kiásása is több napig tarthat, különösen, ha nagyobb területről van szó. Azt is érdemes végiggondolni, hogy ha az érintett földszakasz korábban is nagy terhelésnek volt kitéve (pl. kocsibejáró volt), akkor a rendkívül tömör föld kézi erővel még nehezebben lenne mozgatható, a gépeknek azonban ez egyáltalán nem okoz nagyobb problémát.

Gépparkunk kiválóan alkalmas alapok, sávalapok, kerítésalapok kiásására. Az alapásást minden esetben helyszíni felmérés előzi meg, ami alapján meghatározzuk, hogy melyik gép lesz a leginkább megfelelő az adott földmunka elvégzéséhez, legyen szó akár igen szűk helyen történő alapásásról is. Munkatársaink pincefalak, szomszédos épületek környezetében végzett alapásás tekintetében is komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Az épületek sávalapásása nagy körültekintést, pontosságot, precizitást követel meg. A jó, minőségi kanálválasztásnak nagy jelentősége van, nemcsak a gazdaságosság, hanem a megfelelő kivitelezés miatt is. Kollégáink a megrendelő elvárásaihoz és a szakmai szabályokhoz igazodva végzik munkájukat. Külön figyelmet fordítanak az egyenes alap és a beszakadásmentes fal kialakítására.

Tükörszedés

A tükörkiszedés a burkolatkészítés első lépése. Lényege, hogy a burkolat alatt kiszedjük bizonyos mélységben a földet, hogy ide kerülhessen a burkolat aládolgozása. A tükör mélységét a burkolat fajtája és a burkolat felhasználási módja egyaránt befolyásolja.

“Tükörszedés”

A tükörszedéshez munkagép rendelése 20 négyzetmétert meghaladó terület esetén már javasolt, az ezt meghaladó területnagyságnál.

Pincetömbásás, -kiemelés

A pincetömbök kiásásában, kiemelésében komoly szakmai tapasztalattal rendelkezünk. Ezeknél a földmunkáknál kell a legtöbb mennyiségű földet eltávolítani. Ezeket a munkafolyamatokat több földmunkagéppel végezzük. Ha a kitermelt föld feleslegessé válik, annak elszállítását billenőplatós teherautók segítségével szállítjuk el, akár a munkafolyamattal párhuzamosan, vagy az építkezés befejezését követően. A pincetömb kiemelése során sitt vagy törmelék keletkezhet, ilyenkor ennek elszállítását is vállaljuk a legközelebbi hivatalos lerakóhelyre.

Tereprendezés

Már egy kisebb méretű kert esetében is indokolt lehet gépi eszközök alkalmazása, viszont nagyobb munkálatokhoz kapcsolódóan – például házépítés, felújítás – már kiemelt fontosságú a későbbi munkafolyamatokra nézve, hogy a tereprendezés gépi erővel, szakszerűen kerüljön kivitelezésre. Cégünk emiatt erre a munkafolyamatra is különös figyelmet fordít. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a tereprendezési tevékenységek lényegét.

A tereprendezéshez először a szóban forgó munkaterületet kell felmérnünk. Ennek során megtervezzük, hogy pontosan milyen munkálatokat pontosan milyen gépekkel kell végrehajtanunk ahhoz, hogy ezt követően az adott földdarab alkalmas legyen a megrendelő által véghezvinni kívánt építési tevékenységekhez. Az érintett területet sokszor fák, illetve egyéb növényzet borítja, illetve elbontásra váró épületek is találhatók rajta. Ezek a tényezők mind befolyásolják, hogy a tereprendezés mennyi időt vesz igénybe, valamint, hogy lesz-e szükség például földpótlásra vagy föld elszállítására a munkálatok során.

“Tereprendezési

A felmérés végeztével kezdetét veheti a gyakorlati értelemben vett tereprendezési munka. Ha fák, bokrok eltávolítására van szükség, akkor az ehhez szükséges munkagépek a gyökérzet kiásásával fogják ezt megoldani. Itt számolni kell azzal, hogy a kiásott növények helyén jelentős talajsüllyedés léphet fel, ami földpótlást tehet szükségessé. Ugyanez igaz az épületek alapjainak kiásására, amikor szintén jelentős földhiány alakulhat ki. Az alapkiásásokat az épületbontás, a törmelék elszállítása előzi meg.

Ha a területet megtisztítottuk a zavaró tárgyaktól, megkezdődhet a talaj kiegyenlítése a megfelelő földmunkagépek segítségével. Itt végleg tisztázásra kerül, hogy átcsoportosítható-e föld egyik területről a másikra, illetve az is, hogy szükséges-e további földmennyiség helyszínre szállítása. Ha indokolt, ilyenkor történik a talaj felső rétegének cseréje is. Erre akkor lehet leginkább szükség, ha kertes ház épül az adott telken, és el akarjuk kerülni, hogy a füvesítést követően megjelenjenek a kertben a gyomnövények.

Árokásás

Komoly szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársaink a kiterjedt gépparkunknak köszönhetően gyorsan és hatékonyan ássák ki a legkülönbözőbb használatra szánt árkokat (pl. közműárkok, épületek sávalapja, stb.). Az egészen kicsi munkáktól kezdve a több kilométeres árkokig kiváló minőséget tudunk garantálni. Többféle szélességű kanállal rendelkezünk, így az árkok szélessége a megrendelő igényeihez szabható.

Telektisztítás

Telektisztításra nem feltétlenül csak akkor van szükség, ha építkezés fog zajlani az adott telken. A telektisztítási munkák alatt többféle tevékenységet lehet érteni, amihez cégünk korszerű gépekkel rendelkezik. Ide tartozik különösen a:

Rézsűképzés

A rézsűképzés szintén beletartozik cégünk szakmai profiljába. Ennek a munkafolyamatnak a lényege, jelentősége az alábbiakban összegezhető.

A föld kiemelésével a talajban korábban fennálló egyensúlyt megbontjuk. A talajszemcsék viszont igyekeznek újra egyensúlyi helyzetbe kerülni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy megnő a beomlás, megcsúszás veszélye. Az ilyen jellegű veszélyhelyzetek elhárításának egyik eszköze a megfelelően kivitelezett rézsűk alkalmazása.

A földkiemelés során a földpartot olyan szögű rézsűvel kell kialakítani, hogy a talajszemcsék ne tudjanak elkezdeni visszarendeződni. Ez az adott talaj természetes rézsűszöge. A rézsűsen kialakított munkagödör körül csak egy-másfél méter szélességű szabad sávot kell biztosítani a gyalogos közlekedés céljából.

Csatornaásás

A csatornaásáshoz cégünknél minden feltétel adott, legyen szó bármilyen környezetről.

Csatornaásás

A csatornaárok mélységénél a fagyhatár a döntő szempont, a csatorna csövének a fagyhatár alatt kell elhelyezkednie, ilyen mélyre kell ásni a csatornaárkot. Ha nincs szükség nagy mélységre, akkor nem érdemes a csatornacsőnél sokkal szélesebb árkot ásni, ilyenkor a csövek összeillesztése anélkül megoldható, hogy le kellene valakinek mennie az árokba.

Ha mély árok kiásása válik indokolttá, akkor a szélességét is úgy kell kialakítani, hogy az árokba leereszkedve a csövek összeilleszthetők legyenek. Az árokásás során a megfelelő lejtásre is figyelni kell.

Medencekiásás

Medencék kiásásához is a legkorszerűbb földmunkagépek állnak cégünk rendelkezésére.

Általában egy szimpla nyári hűsöléshez egy 1,2 méter mélységű medence már elegendő. A medence nagysága természetesen mérlegelendő szempont, mivel ez alapvetően befolyásolja a kivitelezés és a fenntartás költségeit egyaránt.

“Medenceásás”

A medence alapjának kiásási idejére több tényező is hatással lehet. Ilyenek lehetnek például a talaj minősége, fák, különböző tereptárgyak, öntözőrendszerek közelsége, vagy egyéb mozgást akadályozó körülmény, de még az időjárás is.

A föld kitermelése során gondoskodunk a felesleges mennyiségű föld elszállításáról is.

Tuskókiszedés

Épületek kivitelezése során nagyon gyakori, hogy egy vagy több fa kivágására lesz szükség, melyek után a tuskók még további akadályt képeznek. Az építkezés esetleges akadályozása mellett a tuskók esztétikai szempontból sem előnyösek. Ezek miatt az okok miatt – amennyiben hozzáférhető helyen helyezkednek el – érdemes azokat minél előbb eltávolítani.

“Tuskókiszedés”

Aki már szedett ki tuskókat vagy megpróbálkozott vele, az tudja, hogy milyen sok időt és fizikai erőt emészt fel ez a munkafolyamat. Szerencsére gépekkel a kiszedési idő a töredékére csökkenthető.

A kiszedés technikája a kézi eltávolításhoz hasonló, tehát a tuskó körbeásását a gyökerek elvágása, majd a kifordítás követi.

Felkeltettük érdeklődését?

Írjon nekünk!